ท่านรับรู้เรื่องราวเกี่ยวกับธรรมะ โดยวิธีใดมากที่สุด?

ท่านรับรู้เรื่องราวเกี่ยวกับธรรมะ โดยวิธีใดมากที่สุด?
internet
54  42.2%
อ่านหนังสือธรรมะ
41  32%
เข้าวัด
12  9.4%
ฟังรายการวิทยุ
9  7%
อ่านหนังสือพิมพ์
4  3.1%
อ่านนิตยสาร
4  3.1%
ดูทีวี
3  2.3%
อื่น ๆ
1  0.8%
อ่าน pocket book
0  0%

Number of Voters  :  128
First Vote  :  Monday, 20 April 2009 01:42
Last Vote  :  Friday, 10 April 2020 15:26

วัตถุมงคล