ประวัติหลวงพ่อ

พระครูธรรมธร โสภณ ธมฺมโสภโณ
(หลวงพ่อธรรมงาม)

             พระครูธรรมธร โสภณ ธมฺมโสภโณ หรือ หลวงพ่อธรรมงาม เกิดวันเสาร์ที่ ๒๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๙๗ ตรงกับวันแรม ๑๔ ค่ำ เดือน ๙ ปีมะเมีย โยมเตี่ยชื่อ นายอื่อเอ่งลิ้ม แซ่เบ๊ เป็นชาวจีนแท้จากจีนแผ่นดินใหญ่ โยมแม่ชื่อ นางซกเอ่ง แซ่ตั้ง ภายหลังเปลี่ยนชื่อและนามสกุล เป็นนางประไพ กนกลัดดากุล หลวงพ่อท่านเป็นพระธุดงค์ชาวจีน เกิดในตระกูล แซ่อู๋ แล้วเปลี่ยนนามสกุลเป็นสัมฤทธิ์ศิริกุล โยมเตี่ยเป็นชาวจีนแท้มาจากผืนแผ่นดินใหญ่สถานที่เกิดคือบ้านเลขที่ ๔๖ ถนนเสน่หานุสรณ์ ตำบลทุ่งหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา มีพี่น้อง (รวมท่านด้วย) ทั้งหมด ๘ คน
๑.นางพิทยาพร สัมฤทธิ์ศิริกุล (แต่งงานกับ Mr. Edwin Rodriguez ชาวเปอร์โตริโก้ ปัจจุบันอาศัยอยู่ที่นิวยอร์ก สหรัฐฯ)
๒. นางลัดดาวัลย์ สัมฤทธิ์ศิริกุล (แต่งงานกับ Mr. Klebanoff ชาวรัสเซีย)
๓. นายเกียรติชัย สัมฤทธิ์ศิริกุล (แต่งงานกับ Mrs. Linda ชาวฟิลิปปินส์)
๔. พระธุดงค์ "หลวงพ่อธรรมงาม" (หรือพระครูธรรมธร โสภณ ธมฺมโสภโณ)
๕. น.ส. ศิริพร สัมฤทธิ์ศิริกุล (มีถิ่นฐานอยู่ สหรัฐฯ)
๖. นางอัมพร สัมฤทธิ์ศิริกุล (แต่งงานกับนายอดิศักดิ์ พูตระกูล)
๗. นางกนกพร สัมฤทธิ์ศิริกุล (แต่งงานกับ Mr. Mark ชาวยิว อิสราเอล)
๘. นางละเอียด สัมฤทธิ์ศิริกุล (แต่งงานกับนายนิเวศน์ เจียมจิตพลชัย)
(ปัจจุบันโยมเตี่ย โยมแม่และพี่น้องทั้งหมดพำนักอาศัยอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา มีแต่หลวงพ่อเพียงรูปเดียวที่จาริกธุดงค์อยู่ในประเทศไทย)

          หลังจากที่หลวงพ่อท่านบวชจาริกธุดงค์ได้ ๒ - ๓ พรรษา ทางบ้านตระกูลชาวจีนแซ่เบ๊ และแซ่ตั้ง ได้ประชุมญาติพี่น้อง ตัดญาติและงดช่วยเหลือหรือติดต่อทุกทางกับพระธุดงค์ หลวงพ่อธรรมงาม จนบัดนี้

 การศึกษา 
         
หลวงพ่อธรรมงาม เริ่มเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปี่ที่ ๑ ที่โรงเรียนแสงทองวิทยา อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา (นับถือคริสต์นักบุญโดมินิก) แล้วมาต่อ ๒ ชั้นควบ คือชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒-๓ ที่โรงเรียนประเสริฐวิทยา นางเลิ้ง เขตป้อมปรามศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ จนจบชั้นประถมศึกษาปีที่ ๗ (ปัจจุบันโรงเรียนนี้ยกเลิกไปแล้ว) มีเหตุการณ์สำคัญเป็นลางบอกเหตุ คือ การล้อเลียนพระสวดมนต์โดยใช้ไม้กวาดห้องแทนตาลปัตรพระและได้รับบทเป็น "เจ้าชายสิทธัตถะ" ตอนหนีออกบวชขณะกำลังศึกษาอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ 
         ต่อมาท่านได้ศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๕ แผนกวิทย์ ที่โรงเรียนสันติราษฎร์บำรุง พญาไท กรุงเทพ ฯ ได้รับหน้าที่เป็นผู้ช่วยบรรณารักษ์ห้องสมุด และร่วมงานต่อต้านสินค้าญี่ปุ่น จนเข้ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยเรียนภาควิชาบริหารธุรกิจ คณะเศรษฐศาสตร์ และบริหารธุรกิจ ม.ก. รุ่น เค.ยู. ๓๓ และร่วมเป็น "หน่วยแขนแดง- หน่วยพระพิรุณ" รุ่น ๑๔ ตุลาคม ๒๕๑๖ 
จนถึงวันถล่มธรรมศาสตร์ ๖ ตุลาคม ๒๕๑๙ ต้องหนีไปอยู่ที่ประเทศยิว(อิสราเอล)และศึกษาต่อปริญญาโทที่มหาวิทยาลัยเทลอาวีฟ? ต่อมาได้เกิดเรื่องไม่คาดคิด ประสบอุบัติเหตุ รถคว่ำ ๔ ตลบ แต่ไม่ตาย รอดได้ด้วยอำนาจคุณพระรัตนตรัย จึงได้กลับมาศึกษาทางธรรมและแวะทำงานในประเทศซาอุดีอาระเบียมาด้วย
(เรื่องที่หลวงพ่อบวช ท่านเคยบอกว่า ท่านเกิดอุบัติเหตุถึงแก่ความตายแต่รอดมาได้ ดังนั้น ชีวิตที่เหลือนี้เป็นกำไรจึงมาบวช ถ้าตอนนั้นต้องตาย ชีวิตคือ
 "เสมอทุน")

 การอุปสมบท 
         เมื่อมีอายุครบบวช ๒๐ ปี หลวงพ่อธรรมงาม ก็ได้อุปสมบทตามประเพณี ในปี พ.ศ.๒๕๑๗ บวชได้ ๒ เดือนกับ ๒ วัน จึงสึกออกมาแสดงดนตรีลูกทุ่งรวมดาวกระจุย ของ ม.ก. ในนามของ " เหี่ยว ห่อแห้ง" พร้อมกับเป็นนักจัดรายการวิทยุ ม.ก. บางเขน และทำงานสถานีวิทยุสวนมิสกวัน ๖๓๐
 ต่อมาได้บวชอีกครั้งในวันที่ ๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๒๕ เวลา ๑๓.oo น. ณ พระอุโบสถวัดราชาธิวาส แขวงวชิระ เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร สังกัดฝ่ายธรรมยุติกนิกายขณะมีอายุ ๒๘ ปี 
          พระธรรมวราภรณ์ (เพิ่ม อาภาโค) เป็น พระอุปัชฌาย์
          พระครูญาณวิโรจน์                    เป็น พระกรรมวาจาจารย์
          พระครูวิริยาธิการ                      เป็น พระอนุสาวนาจารย์
        ครั้นบวชจากวัดราชาธิวาส กรุงเทพ ฯ ในครานี้แล้ว หลวงพ่อธรรมงามได้เริ่มออกธุดงค์ สถานที่แรกที่จาริกไปคือ วัดถ้ำผาปล่อง อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ แล้วระเหเร่ร่อนเข้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเชียงดาว 
ในระหว่างนั้นมีบางครั้งที่ท่านคิดท้อแท้ไม่อยากปฏิบัติธรรม แต่บางครั้งก็คิดสู้ ท่านถูกจิตบงการไว้ว่า...
         ท่านหลวงพ่อธรรมงาม บัดนี้บวชเป็นพระออกธุดงค์แล้วนะ จุดมุ่งหมายของการออกบวชก็เพื่อทำตนให้ 
  พ้นจากทุกข์ไม่ใช่หรือ 
         
จิตคิดบำเพ็ญเพียรเริ่มเตือนอีกว่า..อยู่ทำไมกับหมู่คณะสงฆ์ตามวัดวาอารามต่าง ๆ 
         
ดูโน่นซิ! เห็นไหม...ขุนเขาเขียวชอุ่มด้วยไม้นานาพันธุ์
         ดูโน่นซิ! เห็นไหม...ในป่าห้วยขาแข้งนั้น ฝูงนกยูงกางปีกรำแพนหางสีสันแพรวพราว...
         ดูโน่นซิ! ได้ยินไหม...เสียงกึกก้องแห่งธารน้ำตกถั่งโถมใส่ยอดเขาและหน้าผาอันสูงชัน เย็นสบายไม่ร้อนอกร้อนใจ ไปซิ...
         
จากนั้นหลวงพ่อธรรมงาม ก็จาริกธุดงค์สู่ลำเนาไพรอย่างเดียวดาย และได้อยู่ที่สถานีรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขานางรำ เขตป่าห้วยขาแข้ง จังหวัดอุทัยธานี ได้ระยะหนึ่ง หลังจากได้พิจารณาเลือกหาที่บำเพ็ญเพียรทางจิตที่มีความสัปปายะ (สิ่งที่เหมาะกัน สิ่งที่เกื้อกูล ช่วยสนับสนุนในการบำเพ็ญภาวนาให้ได้ผลดี ช่วยให้สมาธิตั้งมั่น ไม่เสื่อมถอย) หลวงพ่อธรรมงามได้คุยกับจิตตัวรู้ของท่านไว้ว่า
         หลวงพ่อธรรมงาม จงเดินตามอริยมรรคทางนี้นะ เพราะทางสายนี้ มารกลัว กิเลสจะห่างไกล จงหมั่นฝึกเดินจงกรม นั่งภาวนาทำสมาธิ เจริญวิปัสสนากรรมฐานโดยพิจารณาร่างกายให้เห็นเป็นอสุภะ ของไม่เที่ยงผันแปรแตกสลาย ไม่เป็นตัวตน เทอญ...

 การอบรมกรรมฐาน

หลวงพ่อธรรมงามได้เข้าอบรมกรรมฐาน ทำสมาธิวิปัสสนากับ ๔ หลวงปู่ ภาคเหนือ อีสาน ดังนี้

๑) หลวงปู่แหวน สุจิณฺโณ วัดดอยแม่ปั๋ง อำเภอพร้าว 
จังหวัดเชียงใหม่
๒) หลวงปู่สิม พุทฺธาจาโร 
วัดถ้ำผาปล่อง อำเภอเชียงดาว 
จังหวัดเชียงใหม่
๓) หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี วัดหินหมากเป้ง อำเภอศรีเชียงใหม่ 
จังหวัดหนองคาย
๔) หลวงปู่มหาบัว ญาณสัมปันโน วัดป่าบ้านตาด (วัดเกสรศีลคุณ) 
จังหวัดอุดรธานี

และได้ผลของการทำสมาธิวิปัสสนามาได้ระดับหนึ่ง...

       หลังจากนั้นหลวงพ่อธรรมงามได้เข้าอบรมธรรมทายาทของหลวงพ่อปัญญา วัดชลประทานรังสฤษฎ์ วิธีพูดธรรม  ศิลปะการพูดใช้ภาษาจาก หลวงพ่อพยอม กัลยาโณ วัดสวนแก้ว และร่วมโครงการอานาปานสติเพื่อประชาชน ของสวนโมกขพลาราม พบกับท่านพุทธทาสภิกขุ ขณะที่ท่านยังมีชีวิตอยู่...

....หลวงพ่อธรรมงาม วิทยฐานะ น.ธ.เอก วัดโคนอน ได้รับตราตั้งฐานานุกรม แต่งตั้งเป็น พระครูธรรมธร ณ วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑....

 เข้านมัสการ  ธรรมสากัจฉา เฉพาะวันเสาร์ - อาทิตย์ เท่านั้น

จำพรรษา ๒๕๕๙ ถึงปัจจุบัน ๒๕๖๐ ณ เขาศักดิ์สิทธิ์หลวงพ่อธรรมงาม
ต.หนองผักบุ้ง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา

 

วัตถุมงคล