งานบุญ ๒๗-๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๙

กับญาติโยมและชาวบ้านหนองผักบุ้ง
ณ สำนักสงฆ์หลวงพ่อธรรมงาม

 

 

 

 

 

 

และขออนุโมทนาบุญกับกองทุนสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
สมทบทุนสร้างสุขาหญิงเพื่อสาธารณะประโยชน์....

 

 

 

 

วัตถุมงคล