พลังศรัทธา

เรื่องจริง เล่าโดย ดรุณี

 

เมื่อข้าพเจ้าได้มีโอกาสเข้ากราบมนัสการพระครูธรรมธร โสภณ (หลวงพ่อธรรมงาม) ณ วัดโคนอน จังหวัดนนทบุรี ข้าพเจ้าสัมผัสได้ว่า ท่านมีเมตตาต่อข้าพเจ้ามาก ท่านได้เทศน์เรื่องต่าง ๆ ให้ข้าพเจ้าและเพื่อนร่วมงานฟังหลายเรื่อง พร้อมทั้งแนะนำวิธีพัฒนาในสิ่งที่ทำอยู่ ก่อนหน้าที่ข้าพเจ้าจะได้มากราบท่าน ข้าพเจ้าเคยร่วมสร้างกุศลด้วยการถวายปัจจัยในโอกาสสำคัญ โดยฝากปัจจัยมากับเพื่อนร่วมงานที่เป็นลูกศิษย์ของท่าน และเคยได้ทราบเรื่องของท่านจากการบอกเล่าของเพื่อนร่วมงาน ทำให้ทราบว่าท่านเป็นพระเกจิอาจารย์ดัง ที่มีญาณพิเศษสามารถรับรู้ ความคิดของคนได้ เพื่อนร่วมงานเล่าให้ฟังว่า ท่านทราบว่าใครกำลังคิดอะไร นอกจากนี้ยังทราบว่าหนังสือโลกทิพย์ได้พิมพ์ประวัติของท่านเผยแพร่ ท่านเป็นพระที่มีลูกศิษย์เลื่อมใสมาก

เมื่อข้าพเจ้าได้ไปกราบท่านในครั้งแรก “ข้าพเจ้าสงสัยว่าห้องที่ข้าพเจ้าและเพื่อนร่วมงาน เข้าไปพบท่าน กราบท่าน และฟังท่านสอนเรื่องต่าง ๆ ให้ฟัง เป็นที่ที่ท่านจำวัดด้วยหรือไม่?” แต่ข้าพเจ้าก็ไม่ได้ถามออกมาเป็นเสียงพูด เพียงแต่คิดสงสัยในใจเท่านั้น หลังจากที่ท่านเล่าเรื่องต่าง ๆ ให้ฟังแล้ว ท่านก็พูดว่า ท่านไม่ได้จำวัดที่ห้องนี้ ห้องนี้เป็นห้องรับรองญาติโยมที่มากราบท่าน ซึ่งแสดงว่าท่านทราบว่าข้าพเจ้าสงสัยอะไร โดยที่ข้าพเจ้าไม่ได้กล่าวถาม ซึ่งสอดคล้องกับที่ เพื่อนร่วมงาน บอกให้ข้าพเจ้าทราบว่าท่านสามารถรับรู้ความคิดของคนได้ โชคดีที่ปกติข้าพเจ้าไม่คิดเรื่องต่าง ๆ มาก ดังนั้นในขณะที่ฟังท่าน ข้าพเจ้าจึงฟังโดยจิตนิ่ง ทำให้ความคิดข้องข้าพเจ้าไม่รบกวนท่าน นอกจากความคิดสงสัยในเรื่องห้องจำวัดของท่าน เพื่อนร่วมงาน เคยเล่าให้ข้าพเจ้าฟังว่า ท่านเคยพูดกับผู้ที่มาพบท่านว่าให้คิดเบา ๆ หน่อย แสดงว่าเสียงความคิดของผู้อื่นคงไปรบกวนท่าน

ในวันที่ข้าพเจ้าไปกราบท่าน ท่านได้กล่าวว่าจะมีเรื่องยุ่ง ๆ ในที่ทำงาน และหลังจากนั้นก็มีเรื่องยุ่งๆ จริงๆ แสดงว่าท่านสามารถล่วงรู้เหตุการณ์ข้างหน้าได้ ข้าพเจ้าจำได้ว่า ในวันที่ไปกราบท่านครั้งแรก ท่านเล่าให้ฟังว่าจิตเดินทางไปก่อนเวลาจริง บางครั้งการฝันเป็นการเดินทางของจิตก่อนเวลาปัจจุบัน คือจิตเดินทางไปในอนาคต ซึ่งข้าพเจ้าเชื่อในสิ่งที่ท่านบอกและศรัทธาท่านมาก เพราะข้าพเจ้ามีประสบการณ์ฝันก่อน และหลังจากนั้นก็เกิดเหตุการณ์ตามที่ปรากฎทุกประการ

ข้าพเจ้าเคยฝันว่าได้สื่อสารกับท่านทางจิต และได้นำมาเล่าให้ เพื่อนร่วมงาน ฟัง ในฝันเหมือนไม่ใช่ฝัน เหมือนข้าพเจ้าสื่อสารกับท่านทางจิตจริง ๆ แต่ตอนตื่นมาในตอนเช้าจึงทราบว่าเป็นฝัน ข้าพเจ้ามีความซาบซึ้งมากเมื่อเพื่อนร่วมงาน บอกว่าท่านมีบางอย่างจะให้ช่วย แสดงว่าท่านเมตตาข้าพเจ้ามาก และสิ่งที่ท่านจะให้ช่วยเป็นการสร้างกุศล ซึ่งนับเป็นโชคของข้าพเจ้ามาก ๆ ที่จะได้ร่วมสร้างกุศลกับท่าน และแสดงว่าท่านรับข้าพเจ้าเป็นลูกศิษย์ของท่าน (ซึ่งความจริงข้าพเจ้าได้ตั้งตนเป็นลูกศิษย์ของท่านตั้งแต่วันแรกที่ข้าพเจ้าได้ไปกราบท่านแล้ว และข้าพเจ้าศรัทธา และเคารพท่านก่อนที่ข้าพเจ้าจะไปกราบท่าน เพราะมีบางอย่างที่ทำให้ข้าพเจ้าทราบว่าท่านทราบว่าความคิดของข้าพเจ้า และข้าพเจ้าทราบว่าท่านได้ช่วยข้าพเจ้าหลายเรื่อง รวมถึงคำแนะนำเรื่องการงาน)

ข้าพเจ้ากราบขอบพระคุณท่านมาก นับเป็นโชคของข้าพเจ้าที่ได้มาเป็นลูกศิษย์ของท่าน

 

 

 

วัตถุมงคล