ปัจจุบันหลวงพ่อธรรมงามพำนักอยู่ที่

 เขาศักดิ์สิทธิ์ สำนักพระธุดงค์
 

                                                                                                
 *********
หลวงพ่อธรรมงาม
85 หมู่ 15 บ้านหนองผักบุ้ง
ตำบลคลองม่วง อำเภอปากช่อง
จังหวัดนครราชสีมา (๓๐๑๓๐)
 

 
ท่านสามารถทำบุญผ่านบัญชีธนาคาร
ตามที่ระบุไว้ด้านล่างนี้เท่านั้น!! 
(โดยตรงไม่ผ่านผู้ใดทั้งสิ้น) 
 
 
 
 
 

------------------------------------------------------------
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 ขณะนี้ชาวบ้านกำลังตบแต่งเขาศักดิ์สิทธิ์
โดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น สร้างสระน้ำ
ทำน้ำตกจำลอง....
 
 


 

ท่านสามารถร่วมทำบุญ กับหลวงพ่อธรรมงาม

ได้ใน ๖ เทศกาลประจำปี ดังต่อไปนี้

๑. เทศกาลวันขึ้นปีใหม่ (สากล ๑ มกราคม / ไทย ๑๓-๑๖ เมษายน)

๒.วันมาฆบูชา

๓. วันวิสาขบูชา

๔. วันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา

๕. วันออกพรรษา

๖. เทศกาลวันทอดกฐินประจำปี

 

*******************

ญาติโยมสามารถเข้านมัสการหลวงพ่อธรรมงาม

ได้เฉพาะวันเสาร์-อาทิตย์ เวลา ๑๐.๓๐ ถึงไม่เกิน ๑๗.๐๐ น.

กรุณาแจ้งล่วงหน้าด้วย (จะดีมาก)

 

วัตถุมงคล