...เทพเจ้าแห่งโชคลาภ...

พระไตรภาคีมหาลาภผ

       เป็นที่ยอมรับในหมู่ชาวพุทธจำนวนไม่น้อยว่า บูชาพระอะไรจึงมีโชคลาภ ร่ำรวยได้ แน่นอนเรา ๆ ท่าน ๆ ก็คงเคยได้ยินว่าบูชาพระสิวลีบ้าง, พระบัวเข็มหรือพระสังกัจจายน์ ตลอดจนถึงพระอุปคุต (ก็คือพระบัวเข็มนั่นเอง) หรือพระฉิมพลี (ก็คือพระสิวลีนั่นเอง) ซึ่งสามารถกล่าวอย่างสรุปได้ว่าบูชาพระ ๓ องค์ ดังที่กล่าวนี้คือ พระสิวลี พระสังกัจจายน์ และ พระอุปคุต องค์ใดองค์หนึ่งหรือบูชาทั้ง ๓ องค์ ก็ยิ่งมีผลดีมากย่อมประสบโชคลาภทำให้ร่ำรวยอย่างแน่นอน

      นี่ไม่ใช่คำกล่าวอย่างเลื่อนลอย แต่เป็นการกล่าวขานที่เล่าสืบทอดกันมาหลายชั่วอายุคนจนได้รับการบันทึกเป็นหลักฐานในสมัยรัตนโกสินทร์ (ปลายรัชกาล ๓) และที่สำคัญได้ปรากฏในพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ ๕) ซึ่งอยู่ในหนังสือพระราชพิธีสิบสองเดือน พระอรหันต์ทั้ง ๓ องค์ ดังที่กล่าวมาแล้วนี้ได้รับการยกย่องว่า เป็นพระไตรภาคีแห่งโชคลาภ เป็นพระบูชาที่เป็นยอดทางลาภผล มั่งคั่งร่ำรวยหลายท่าน

     คาถาสวดบูชามีว่า

อิมินา สักกาเรนะ รัตนะตรัย ปูเชมิ

อิมินา สักกาเรนะ สิวลีเถระ ปูเชมิ

อิมินา สักกาเรนะ สังกัจจายน์เถระ ปูเชมิ

อิมินา สักกาเรนะ อุปคุตเถระ ปูเชมิ

สิวลี สังกัจจายน์ อุปคุต จะ มหาเถโร

ยักขาเทวะตานะระ ปูชิโต โสระโห ปัจจะยาทิมหิ อะหังวันทามิ ตังสะทา

เอหิบูชา เอหิ จิตติจิตตัง อินทราพรหมมัง มะนุสสังจะปูชิตัง

สิวลีอาราธนานัง นะชาลีติ

สังกัจจายน์อาราธนานัง นะปุเนวัง

อุปคุตจิตตังอาราธนานัง จิตติลาภังจิตตังสุขัง

สิวลี ประสิทธิเมสัพพะลาภัง สะทาโสตถี

สังกัจจายน์ประสิทธิเม มหาโภลัง สุขัง ปัจจะยาทิมหิ

อุปคุตจิตตัง ประสิทธิเม มหาลาภัง สัพพะสุโข ภะวันตุ เมฯ

       (สวดวันละ ๙ หรือ ๑๑ จบ)

       บูชาด้วยดอกไม้ขาว ดอกไม้มีกลิ่นหอม และดอกบัวทุกชนิด อย่างละ ๓-๕-๗ ดอก น้ำสะอาด ๑ ถ้วย ลอยดอกมะลิไว้บนน้ำ สวดคาถาจุดธูปเทียนบูชา วันพระถวายผลไม้ วันพฤหัสบดีถ้าดีถวายน้ำผึ้ง และวันเสาร์ถวายอาหารจากทะเล หรือจากต้นดอกบัวได้ อธิษฐานขอโชคสำเร็จแก้บนด้วยน้ำมะพร้าวอ่อน กล้วยหอม ทำบุญเลี้ยงพระ ๑ ครั้ง

 

 

วัตถุมงคล