บังสุกุลเป็นการสะเดาะเคราะห์ 

       บังสุกุล หมายถึงการที่พระสงฆ์ชักเอาผ้าขาวที่คลุมศพแล้วนำไปเย็บ
เป็นสบงจีวร และย้อมเป็นสีของสงฆ์ ใช้นุ่งห่มต่อไป แต่ต่อมาสังคมได้นิยมนำเอาผ้าสำเร็จที่เป็นสบงจีวรเรียบร้อยแล้วมาทอดวางไว้ที่ศพ ที่หีบศพ ที่สายโยงศพ มาให้พระสงฆ์ชักบังสุกุลเรียก บังสุกุลตาย บุญกุศลทั้งหลายอุทิศให้แก่ผู้ตาย ต่อมาได้มีการนำเอา ผู้ป่วยหนักใกล้ตาย คิดว่าไม่รอดแน่แล้ว จึงคิดทำบุญกุศลให้ผู้ป่วยด้วยการ บังสุกุล ครั้นพระสงฆ์ได้ชักเอาผ้าบังสุกุล ซึ่งคลุมร่างผู้ป่วยหนักใกล้ตายไปแล้ว บุญกุศลกลับส่งให้ผู้ป่วยใกล้ตายหายป่วยอย่างทันตาเห็น ฟื้นคืนชีวิต มีสุขภาพแข็งแรง เหมือนคนปกติได้อีกจึงได้มีผู้นิยม บังสุกุลเป็น นัยหนึ่งให้หายป่วย อีกนัยหนึ่งว่าหายตายก็จะตายพร้อมกับบุญกุศลบังสุกุล ซึ่งจะส่งผลให้ไปเกิดในที่ดี ๆ เป็น กรรมที่ทำใกล้ตาย

         เหตุการณ์ผ่านไป ก็ได้มีผู้ที่ประสบเคราะห์ร้าย ดวงไม่ดี อยากจะทำบุญ ล้างซวย ล้างเคราะห์ จึงได้นำเอาพิธีบังสุกุลเป็นมาใช้ ผลก็ปรากฎว่าบุญกุศลสงเสริมผู้นั้นก็โชคดี ดวงดี หายเคราะห์ร้าย เหมือนกับตายไปแล้วฟื้นขึ้นมา เปลี่ยนชีวิตใหม่ เป็นคนใหม่ที่ดีเลิศประเสริฐศรีมากกว่าเก่า จึงได้มีผู้นิยมมากขึ้น ๆ จนถึงปัจจุบัน นี่คือหลักเกณฑ์ใหญ่ ๆ ที่นิยมกัน ส่วนรายละเอียดปลีกย่อยก็แล้วแต่ละครูบาอาจารย์จะกำหนด เช่น

         การถวายสังฆทาน ซึ่งถือว่าได้บุญเยอะ จะทำก่อนพิธีเพื่อให้ได้บุญไปเกิดใหม่ในสภาพที่ดีกว่า หรือถวายหลังตอนฟื้น หรือเสร็จพิธีแล้ว ก็เพื่อว่าเกิดมาปั๊บก็ทำบุญเลย บุญก็จะส่งเสริมให้มีชีวิตที่ดีมากขึ้น เครื่องสังฆทานที่ถวายพระท่านก็นำไปใช้หรือเปลี่ยนแปลงเพื่อประโยชน์ของสงฆ์ต่อไป
         ผ้าขาว นั้นใช้คลุมร่างโดยตรงถ้าไม่มีผ้าขาวก็บังสุกุลไม่ได้ เพราะฉะนั้นต้องหาผ้าขาวมา ๒ เมตร จะคลุมร่างได้พอดี
 ปัจจุบันนี้ สบงจีวรสำเร็จมีมาก พระจึงนำเอาผ้าขาวไปแจกให้แม่ชี แม่ขาว หรือเด็กนักเรียนในชนบทตัดเป็นเสื้อผ้าใส่ต่อไป
        สายสิญจน์ เอาไว้มัดตราสัง ๓ เปลาะ คือ “เปลาะขา” หมายถึงทรัพย์สินเงินทองสมบัติ “เปลาะมือ” หมายถึงลูกเมีย ญาติพี่น้อง “เปลาะคอ” หมายถึงตนเอง
 
         ตอนทำพิธี สายสิญจน์จะถูกโยงไปที่พระ และสายสิญจน์ที่ถวายพระ บางท่านก็นำไปทำเป็นเครื่องรางของขลัง
 ดอกไม้ธูปเทียน ไว้จุดและบูชาตอนทำพิธี ซึ่งจะมีถาดและที่ปักธูปเทียนพร้อมปัจจัยค่าครู (มีหรือไม่ก็ได้) ซึ่งจะวางอยู่ตรงศีรษะของผู้ทำพิธี ที่นอนหันศีรษะไปทางทิศตะวันตก เมื่อทำพิธีบังสุกุลเป็นเสร็จแล้ว จะมีการชุบชีวิตให้ฟื้นคืนเป็นชีวิตใหม่ พระก็จะพูดแต่สิ่งที่ดี บางองค์ใช้น้ำมนต์พระสิวลีรดให้ฟื้นนัยหนึ่งว่า พระสิวลีเป็นพระอรหันต์แห่งโชคลาภก็จะดลบันดาลให้ผู้ฟื้นคืนมีโชคดี มีโชคลาภเหมือนพระสิวลีบางองค์อาจจะให้กลับทิศนอน โดยหันศีรษะไปทางทิศตะวันออกแล้วก็สวดชุบชีวิตให้ใหม่

         สิ่งของที่ใช้ในพิธีให้นำไปถวายพระทั้งหมด เมื่อเสร็จพิธีบังสุกุลเป็นและชุบชีวิตแล้ว ผู้ทำพิธีก็เข้าพิธีปวารณาตนเป็นชาวพุทธ รับศีล ๕ และการปฏิบัติภาวนา ก็จะทำให้ชีวิตใหม่ดียิ่งขึ้นเป็นทวีคูณ พิธีบังสุกุลเป็นนี้ หากรู้จักสอดแทรกธรรมะเข้าไปในระหว่างพิธี ก็จะทำให้ผู้เข้าร่วมพิธีได้คติเตือนใจเยอะ ข้อสำคัญที่ได้แน่ ๆ ก็คือ มรณานุสสติกรรมฐาน

สิ่งที่ต้องเตรียมในการทำพิธีสะเดาะเคราะห์มีดังนี้:-
๑. ปลาที่มีเกล็ด ๙ หรือ ๑๑ ตัว (ต้องนำไปปล่อยก่อนมาทำพิธี และต้องแน่ใจว่ารอดทุกตัว)
๒. ผ้าขาว (ความยาวตั้งแต่หัวจรดเท้า)
๓. เทียนขาว ๑ เล่ม เทียนเหลือง ๘ เล่ม ธูป ๑ ห่อ สายสิญจน์ ๑ กลุ่ม
๔. ดอกไม้ ๕ ชนิด (ใส่รวมในกระทงหรือพานเดียวกัน)
๕. เงินค่าครูใส่ซองพร้อมเขียน ชื่อ-นามสกุลของผู้ทำพิธี และวัน เดือน ปีเกิดที่หน้าซอง (และเตรียมเหรียญ ๕ หรือ เหรียญ ๑๐ ไปด้วย ๓ เหรียญ)
๖. สังฆทาน ๑ ชุด

                        

(กรุณานำภาชนะไปใส่น้ำมนต์เพื่อนำกลับบ้านไปด้วย)

                    คำอธิษฐานปล่อยสัตว์   

ข้าพเจ้าชื่อ____________________นามสกุล___________________
เกิดวันที่____เดือน________________ พ.ศ._________อายุ ______ปี
ได้ปล่อยสัตว์ นก/ปลา_______________จำนวน________ตัว

        ปล่อยเพื่อให้เป็นที่พึ่งแก่ตนเอง เพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่ศัตรู และเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลาย ตัวที่เป็นที่พึ่ง ขอให้นำความสุขและโชคลาภมาให้ข้าพเจ้า ตัวที่ให้กับศัตรูและเจ้ากรรมนายเวร จงนำเอาสรรพทุกข์ สรรพโศก สรรพโรค สรรพภัย สรรพเคราะห์ เสนียดจัญไรออกไปจากตัวข้าพเจ้าตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ขอให้พระแม่ธรณี พระแม่คงคา เทพเทวา เจ้าที่เจ้าทาง หลวงปู่โต และพญานาคราช จงเป็นสักขีพยานรับทราบกุศลเจตนาของข้าพเจ้า และคุ้มครองชีวิตสัตว์ให้ปลอดภัยจนสิ้นอายุขัย ด้วยอำนาจของกุศลผลบุญนี้ จงสะเดาะเคราะห์ร้ายของข้าพเจ้าให้กลับกลายเป็นดี มีความร่มเย็นเป็นสุข ประสบความสำเร็จสมหวังในสิ่งที่พึงปรารถนา มีความเจริญก้าวหน้า มีชีวิตสดชื่น สุข สดใส ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปด้วย เทอญ ฯ

                                    

 

วัตถุมงคล