การตั้งโต๊ะหมู่บูชาและบูชาพระพุทธรูป ตามคตินิยมมาแต่โบราณกาล

๑. ตั้งพระพุทธรูปบูชาหันโฉมหน้าไปสู่ทิศอีสาน (ตะวันออกเฉียงเหนือ) เป็นทิศเศรษฐี ทำการค้าขายดีนักแล มีความเจริญร่ำรวยอย่างรวดเร็ว

๒. ตั้งพระพุทธรูปบูชาหันโฉมหน้าไปสู่ทิศบูรพา (ตะวันออก) เป็นราชาทิศ ทำราชการดี ได้เลื่อนขั้น ผันตำแหน่งดีกว่าผู้อื่น จะได้เป็นนายคน เป็นหัวหน้างาน นายโปรดปรานยิ่งนัก อุปสรรคจะไม่มี ถ้ามีก็สู้เขาได้

๓. ตั้งพระพุทธรูปบูชาหันโฉมหน้าไปสู่ทิศอาคเนย์ (ตะวันออกเฉียงใต้) เป็นทิศปฐม ไม่รุ่งโรจน์เท่าที่ควร พออยู่พอกินไปวัน ๆ อับโชคเหนื่อยมากนัก

๔. ตั้งพระพุทธรูปบูชาหันโฉมหน้าไปสู่ทิศทักษิณ (ทิศใต้) เป็นทิศจัณฑาล ทำงานไม่คุ้มค่าเหนื่อย รับซ้ายจ่ายขวาเก็บเงินตราไม่อยู่มือ

๕. ตั้งพระพุทธรูปบูชาหันโฉมหน้าไปสู่ทิศหรดี (ตะวันตกเฉียงใต้) เป็นทิศวิปฏิสาร ความรำคาญมีหลายประการ มีความยุ่งยากเกิดขึ้นเสมอ ทั้งในและนอกบ้านมีเรื่องระรานกับเพื่อนบ้านใกล้เรือนเคียงอยู่เสมอ ๆ ตัวเองวุ่นวายใจ นั่นก็พี่นี่ก็ผัว ทำงานไม่เป็นสุข มีความทุกข์ฝังใจเรื่อยไป

๖. ตั้งพระพุทธรูปบูชาหันโฉมหน้าไปสู่ทิศประจิม (ตะวันตก) เป็นทิศกาลกิณี ทำดีเป็นชั่ว คนอื่นไม่เห็นความดีของตน ได้รับความผิดหวังเนือง ๆ เกิดการเจ็บไข้ได้ป่วยรบกวน ความสุขไม่มีเท่ามี่ควร มักจะมีเรื่องคนและสัตว์ได้รับอุบัติเหตุอยู่เสมอ ๆ มีอันเป็นไปต่าง ๆ นานาประการ

๗. ตั้งพระพุทธรูปบูชาหันโฉมหน้าไปสู่ทิศพายัพ (ตะวันตกเฉียงเหนือ) เป็นทิศอุทธัจจะ จะทำอะไรมักรวนเรต้องล้มเลิกความคิดกลางคัน หาความจริงจังเป็นข้อยุติยากมาก คนในบ้านมักวิวาททุ่มเถียงกัน ญาติพี่น้องไม่เคารพกัน ลูกหลานดูหมิ่นบุพการี ทะเลาะกันประจำวัน

๘. ตั้งพระพุทธรูปบูชาหันโฉมหน้าไปสู่ทิศอุดร (ทิศเหนือ) เป็นทิศมัชฌิมาปฏิปทาปานกลาง ไม่ดี ไม่ชั่ว ไม่ต่ำ ไม่สูง ว่าไปเรื่อย ๆ ดังนี้แล

      จงตรวจดูในบ้าน ห้องพักและในห้องทำงานของท่าน หากเห็นว่าไม่ตรงกับทิศที่ดี ๆ ดังบรรยายมาแล้วนี้ พึงแก้ไขให้ตรงต่อทิศที่ดีดั่งประสงค์ เพื่อความอยู่เย็นเป็นสุขในบ้าน เพื่อการทำงานในหน้าที่ด้วยความสบายใจ ด้วยพระพุทธคุณคุ้มครองป้องกันภยันตรายทั้งมวล และลองพิจารณาดูว่า เหตุการณ์ในชีวิตที่กำลังเผชิญในสิ่งที่ไม่ต้องใจอยู่ในขณะนี้นั้นจะผันแปรไปในทางที่เป็นคุณหรือไม่? ในการตั้งพระพุทธรูปบูชาไม่ถูกทิศจึงได้รับความเดือดร้อนกังวลใจ สาธุชนผู้มีปรีชาทั้งหลายพึงใช้วิจารณญาณโดยถ่องแท้ เทอญ....

 

 

วัตถุมงคล