ขออภัย! ขณะนี้หนังสือหมดแล้ว


 

หากท่านสนใจจัดทำหนังสือนี้...

หลวงพ่อธรรมงาม ขออนุโมทนาบุญกับผู้มีจิตศรัทธาทุกท่าน
ในการร่วมทำบุญจัดพิมพ์หนังสือ
"ตำราธรรมะ คำสอนกรรมฐาน ของครูบา-อาจารย์
สายพระอาจารย์มั่น ภูริทัตตเถระ"
(รวบรวมคติธรรมคำสอนของ ๒๗ พระอาจารย์)

เพื่อแจกเป็นธรรมทานแด่พระภิกษุสงฆ์...และผู้ที่สนใจทั่วไป

....ตัวอย่างหนังสือ...
ปกหน้า

ปกหลัง

ใบรองปก

 

 

 

 

วัตถุมงคล